Strona główna / KIEŻMARK / Kiezmark cz 2
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Słowacja Kieżmark cz 2

Słowacja Kieżmark cz 2

 

Znienawidzony przez mieszkańców miasta zamek, postanowiono w roku 1558 zdobyć. Zamach się nie udał, mieszkańcy miasta nie tylko ponieśli porażkę, lecz musieli także zrzec się praw obywateli wolnego miasta i uznać zwierzchność ówczesnego właściciela zamku Sebastiana Thökölego. Dopiero po ponad 70 latach, w roku 1651 spadkobierca Sebastiana,  Imrich Thököly za stosowną opłatę zrzekł się prawa własności miasta a 4 lata później cesarz Ferdynand III przywrócił miastu dawne przywileje. Dopiero w roku 1702 miasto odkupiło zamek od jego właściciela.

Ludność Kieżmarka była wielokulturowa i wielonarodowa. Mieszkali tu: Słowacy, Niemcy, Polacy, Węgrzy i Rusini. Już w średniowieczu w mieście rozwijało się rzemiosło, w wiekach od XV do XIX na terenie miasta działało ok. 40 cechów rzemieślniczych, Na terenie ziem słowackich więcej było ich jedynie w Koszycach. Cechy zajmowały się  przetwórstwem metali, drewna, tkanin , skór i futer, gliny, produkcją żywności i materiałów budowlanych.

Przez wieki miasto było ośrodkiem buntów i powstań. Najbardziej znanym i

najbardziej sławnym buntownikiem, był przywódca powstań antyhabsburskich Imrich Thököly. Po stłumieniu powstania został zmuszony do ucieczki do Turcji, gdzie w roku 1705 zmarł. Po dwustu latach, w roku 1906 jego prochy przywieziono do Kieżmarka i złożono w kościele ewangelickim tzw. Nowym, do którego trzy lata później dobudowano dla Thökölego mauzoleum.

Kieżmark   ponadto był znany ze szkolnictwa. W miejscowym liceum kontynuującym tradycje szkoły parafialnej uczyło się wielu zasłużonych dla Słowacji obywateli. Do najbardziej znanych należą: poeci: Janko Kral i P.O. Hviezdoslav, historyk Juraj Bohus, przyrodnik Juraj Buchholz, dramaturg Jonas Zaborsky, taternik Dawid Frölich, dr Aleksander.

Kieżmark, którego granice przebiegała aż pod Tatrami, był przez wiele lat miejscowością położoną najbliżej Tatr i miejscem wypadowym w Tatry.

Wg przekazu, stąd właśnie  w roku 1565 polka Beata Łaska, żona ówczesnego właściciela zamku wyruszyła na wyprawę w Tatry, stając się pierwszą turystką tatrzańską. Skończyło  się to dla niej źle, ponieważ małżonek, za samowolę kazał  zamurować ją w zamkowym oknie wychodzącym na jej ukochane Tatry, przebywała w nim ponad 6 lat.

Pierwszym taternikiem, zdobywcą szczytów Tatrzańskich  był   kieżmarski student Dawid Frölich , który w 1615 roku  zdobył pierwszy tatrzański szczyt. Dalej >>>

 

<<< Powrót - 1 - 2 - 3 - next >>>

 

Beskidy strona główna >>>

Tatry strona główna >>>

Przewodnik beskidzki i tatrzański usługi zadzwoń >>>

W górach nr 1 spis treści >>>

Galerie zdjęć >>>

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA