Strona główna / nr 1 (3) - ZIMA 2005 / GROŃ JANA PAWŁA II
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
BESKIDY - BESKID MAŁY - GROŃ JANA PAWŁA II

[ BESKID MAŁY - LESKOWIEC GALERIA ZDJĘĆ ] [ BESKID MAŁY - LESKOWIEC GALERIA ZDJĘĆ 2 ]


Beskid Mały Leskowiec zima w górach zdjęcia

Beskid Mały Leskowiec zima w górach zdjęcia

Babia Góra wschód słońca zdjęcia galeria

Konsekracja kościoła p.w. św. Piotra Apostoła 1991

Jan Paweł II w Wadowicach 1978 rok
 
Babia Góra, Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach
 

Gorce panorama z polany Upłaz na Tatry zdjęcia, galeria
 
Beskidy kwiaty przyroda zdjęcia galeria
 
Beskidy zdjęcia galeria fotografii
 
Papież Jan Paweł II w Wadowicach zdjęcia galeria

Jaworzyna – Magurka – GROŃ  JANA  PAWŁA II

To pierwszy szczyt w polskich górach nazwany imieniem Ojca Świętego. Jest jednocześnie jedynym, który zdaje się przełamywać generalny impas w dziele porządkowania beskidzkiej i karpackiej toponomastyki. Dnia 22 grudnia 2003 gron.jpg (12.16 Kb)roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Krzysztof  Janik wydał rozporządzenie ujęte w Dzienniku Ustaw nr. 229 z 31 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia i zmian urzędowych nazw niektórych miejscowości. Pod pozycją 38 czytamy: nazwa dotychczasowa: Magurka – góra, nazwa zmieniona: GROŃ  JANA PAWŁA II – góra.

Zanim do tego doszło musiało minąć aż 22 lata. Nasz umiłowany Ojciec Święty nie zasłużył sobie na to, aby przedeptany przez Niego na wszystkie strony i o każdej porze roku Beskid Mały, a w nim Jaworzyna (890 m) błędnie zwana Magurką – koło Leskowca musiały na tą jedną decyzję czekać ponad dwie dekady. Cała sprawa odkrywa przy okazji problem bardzo smutny i niestety bardzo nieuporządkowany.

Minister Krzysztof Janik w piśmie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2002 roku a więc jeszcze na rok przed podjęciem decyzji – tak pisał:

... W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości jedynie w brzmieniu urzędowym nadanym w trybie rozporządzenia (z mocą ustawy) Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 października 1934 roku o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości...

Warto w tym miejscu  przypomnieć, że w latach 60-tych i 70-tych fukcjonowała w Urzędzie Rady Ministrów – Komisja ds. Ustalania Nazw Miejscowości a temat-rzekę prawidłowego (czy nieprawidłowego ?) nazewnictwa usiłowano porządkować przy okazji opracowywania w gminach lokalnych planów przestrzennego zagospodarowania. Potem nastąpiły dwie reformy w podziale administracyjnym kraju (49 województw, obecnie 16) a wszystko - jeśli idzie o nazwy stało się nieaktualne. Praktycznie wróciliśmy więc do stanu w roku 1934... kiedy gremia formułujące szczegóły nazewnicze, jakże niedoskonałe – kierowały się zupełnie innymi kryteriami.

gron2.jpg (27.19 Kb)Same mapy były najdelikatniej to określając – niedoskonałe, z naleciałościami setek wykoślawionych nazw, na terenie Małopolski stanowiących w wielu przypadkach pokłosie austriackiego nazewnictwa, jeszcze z czasów zaborów...

Dlatego – zanim o genezie nazwy Groń Jana Pawła II więcej – jeszcze kilka słów o karpackiej toponomastyce. Mamy w górach tyle mniej więcej Magurek co Jaworzyn a na to samo wzniesienie proponuje się lub używa po 2-3 róznych nazw dokumentując to względami historycznymi, jeżykowymi, turystycznymi i jeszcze wieloma innymi. Dlatego trzeba mieć nadzieję, że to pierwsze górskie unormowanie nazwy – ujęte w aktach prawnych wagi państwowej – zwróci uwagę na nierozwiązany problem-rzekę. Pamiętajmy, że dowolne traktowanie nazewnictwa stwarza dziesiątki wersji współczesnej toponomastyki polskich gór.

Wracając do meritum – w 1981 roku Stefan Jakubowski jako prezes Koła PTTK „Szarotka” oraz Aleksy Siemionow – Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Wadowicach zaproponowali wspólnie nazwanie Jaworzyny (890 m) koło Leskowca – Groniem Jana Pawła II. Karol Wojtyła już trzy lata był Ojcem Świętym a wspomnienia Jego pobytów w rodzinnym Beskidzie Małym (nazwanym niedługo potem Jego „górami domowymi”) pozostawały całkiem świeże.

Po Aleksym Siemionowie i jego „Ziemi Wadowickiej”, nową nazwę, niejako po partyzancku – zaczął forsować autor tego artykułu na mapach turystycznycyh PPWK oraz w przewodniku „Beskid Mały”. Podjęta przez Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach specjalna uchwała w sprawie Gronia Jana Pawła II nie zainteresowała wtedy organów samorządowych. Aktywne działania, przede wszystkim Stefana Jakubowskiego coraz ściślej wiązały dotychczasową  Jaworzynę (890 m) z osobą Ojca Świętego. W 10-tą rocznicę zamachu na Jana Pawła II, w 1991 roku bp. Jan Szkodoń poświęcił ufundowany przez Państwa Jakubowskich krzyż „Ludziom Gór”. Jego podstawę stanowi kapliczka, w której umieszczono płaskorzeźbę Ojca Świętego u stóp Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Corocznie w masywie Leskowca organizowane są turystyczne rajdy „Szlakiem Jana Pawła II”. Papieskie rajdy i zloty Oddziału PTTK „Ziemi Wadowickiej” w Wadowicach wiązały ich uczestników z Ojcem Świętym m.in. poprzez  konkursy na temat Jego rodzinnych Wadowic czy konkursy wierszy lub fotograficzne.

Turystów a coraz częściej także pielgrzymów witają nieopodal schroniska PTTK na Leskowcu takie m.in. sentencje:

...GROŃ JANA PAWŁA II (poprzednio Jaworzyna) Błogosławi swym Krzyżem wszystkim wędrowcom szukającym w górach ciszy serca i wewnętrznego ładu... Przypomnijcie sobie, że wyszedłem spośród Was i że mam prawo do Waszych serc i Waszej modlitwy...

                                                                                                             Jan Paweł II

9 września 1995 roku na Groniu Jana Pawła II ma miejsce poświęcenie kaplicy przez ordynariusza.diecezji Bielsko-Żywieckiej bp.Tadeusza Rakoczego. Kaplica całkowicie odmieniła charakter tej części Beskidu Małego. Z inicjatywy Stefana Jakubowskiego wytyczony został do schroniska PTTK na Leskowcu od strony Rzyk pielgrzymkowy „Szlak Serc” a Oddział PTTK w Wadowicach uzupełnił sieć szlaków turystycznych na Groń Jana Pawła II o szlaki nowe z Tarnawy Górnej i ze Śleszowic.

15 lipca 2001 roku ma miejsce poświęcenie pomnika Ojca Świętego oraz jubileuszowego dzwonu.

Tymczasem przez wiele lat trwała cisza i ogólna niemoc w sprawie zmiany nazwy góry. Po uporczywych staraniach, a szczególnie po niezliczonych pobytach w wielu urzędach budowniczego kaplicy papieskiej na Groniu Jana Pawła II – Stefana Jakubowskiego, udało się problemem zainteresować szerokie gremia administracyjne i kościelne. Sprawa nabrała niezwykłego przyspieszenia w 2002 roku roku, gdy sam zainteresowany – Ojciec Świety Jan Paweł II wyraził zgodę na taką formę uhonorowania Jego Osoby w zakątku gór szczególnie bliskich sercu.

A oto wykaz urzędów i ich przedstawicieli, którzy przyczynili się do szczęśliwej finalizacji zadania (w kolejności formułowanych dokumentów):

-         Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Urzędzie Miejskim w Andrychowie (Wiesława Jamróz)

-         Burmistrz Andrychowa (Jan Pietras)

-         Oddział PTTK „Ziemi Wadowickiej” w Wadowicach (Janusz Jędrygas)

-         Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK (Andrzej Matuszczyk)

-         Biskup Bielsko Żywiecki (J.E.ks.Tadeusz Rakoczy)

-         Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego-Geodeta (Krystian Pyka)

-         Urząd Gminy Zembrzyce (Eugeniusz Stypuła)

-         Przewodniczący Rady Gminy w Stryszawie (Ryszad Hadka)

-         Burmistrz Wadowic (Ewa Filipiak)

-         Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie (Zbigniew Janosz)

-         Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Krzysztof Janik)

-         Dyrektor Generalny Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego (Mieczysław Stypa)

-         Starosta Wadowicki (Józef Kozioł)

-         Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach (Jerzy Ochman)

-         Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce (Józef Gąsiorek)

-     Wojewoda Małopolski (Jerzy Adamik)

W dniu 2 czerwca 2003 roku Maria Izydorczak – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA oficjalnie powiadamia o załatwienia sprawy. Dopiero pół roku później ukazuje się odpowiednie rozporządzenie a nazwa GROŃ JANA PAWŁA II może być w pełni oraz oficjalnie stosowana.

Pragmatycznie rzecz oceniając twierdzę, że gdyby nie chodziło o Jana Pawła II  nigdy nie doczekalibyśmy się jej załatwienia. Dlatego opisany aczkolwiek wybitny precedens pokazuje, że cały problem karpackiej toponomastyki należy podjąć jak najszybciej. 

 

Kraków, 30.VI.2004

Fot; Wschód słońca - Andrzej Kojder,

       Pomnik Papieża - Stanisław Keller


Andrzej Matuszczyk                      
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA